WATER-PASS

1 734 

Katalogové číslo: 116721 Kategorie:
Značka: IBO

Popis

OVLÁDAČ ELEKTRONICKÉHO ČERPADLA WATER-PASS
Ovládač WATER-PASS je elektronické zariadenie používané na riadenie prevádzky čerpadla. Zariadenie riadi činnosť čerpadla skúmaním zmien hladiny tlaku vody v potrubí a prietoku vody potrubím.Vďaka možnosti nastavenia aktivačného tlaku užívateľom zariadenie plne nahrádza tradičné tlakové spínače.Zariadenie chráni aj pred chodom nasucho (prevádzka čerpadla bez vody).Zabudovaný spätný ventil zabraňuje systému vracať vodu do čerpadla.
Inteligentný ovládač WATER-PASS je určený na ovládanie čerpadla zapínaním a vypínaním zariadenia. Zapnutie závisí od poklesu tlaku vody vo vodovodnom systéme pod zapínací tlak nastavený na automate a od vytvorenia prietoku v potrubí, na ktorom je regulátor nainštalovaný. V praxi zariadenie zapne čerpadlo pri otvorení vodovodného kohútika alebo otvorení postrekovačov a vypne sa asi po 6 sekundách od vypnutia kohútika alebo zatvorenia postrekovačov. Zariadenie má funkciu ochrany proti chodu nasucho (prevádzka čerpadla bez vody), t.j. pri nedostatku vody v zariadení regulátor vypne čerpadlo, čím zabráni jeho poškodeniu.Zariadenie môže pracovať priamo napojené na čerpadlá, ktorých motory počas prevádzky nespotrebúvajú viac prúdu ako 12 A. Pre väčšinu jednofázových motorov spotrebujú motory do 2,2 kW menej prúdu ako 12 A. Prístroj je určený na prácu s čistou vodou bez mechanických nečistôt.Maximálna teplota vody by mala byť nižšia ako 80 stupňov C.

Další alternativy

Tlakové spínače IBO - Tlakové spínače IBO jsou zařízení, která slouží k řízení tlaku v různých systémech. Tyto spínače jsou vyrobeny s vysokou kvalitou a spolehlivostí, což zajišťuje bezproblémové fungování zařízení. Kategorie produktů Tlakové spínače IBO nabízí různé typy spínačů, které se liší svými vlastnostmi a použitím. Podobné produkty: Tlakový spínač PC-2 s manometrem