Armatury

Armatury jsou produkty, které slouží k regulaci průtoku tekutin a plynu. Tyto produkty jsou vyrobeny z různých materiálů a mají různé velikosti a tvary. Armatury se používají v různých oblastech, jako jsou průmyslové procesy, vodohospodářství, topení a klimatizace.