SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V Varianta: MH

7 694 

Katalogové číslo: ED0613/8 Kategorie:
Značka: SIGMA PUMPY

Popis

Ponorná kalová kanalizační čerpadla řady GFHU jsou speciální čerpadla, určená k čerpání odpadních vod, fekálií a surových kalù, obsahující neabrazivní pevné drobné kusovité a vláknité látky jako je papír, hadry, obvazy, zbytky jídel a rùzné splachy z ulic, případně menší množství písku, popela, štěrku, kousky dřev a jiné látky přicházející do kanalizace. Uplatňují se v kanalizačních soustavách, v čistírnách odpadních vod, v prùmyslových zařízeních, ve stokových sítích, v rùzných jímacích objektech. Varianty prevedenie SZ varianta: do mokré jímky se spouštìcím zařízením: Ponorná stacionární varianta je výhodná v tom, že čerpadlo v prevedenie SZ se spouští přímo do mokré jímky po trubkovém vedení až dosedne svou přírubou na protipřírubu patkového kolena upevnìného na dně jímky. Zvláš upravený přírubový spoj se vlastní hmotností čerpadla utěsní bez jakékoliv montáže. Podobně lze bez nejmenšího demontážího zákroku čerpadlo vytáhnout za řetěz či lano k revizi, opravě, čištění, event. výměně. SJ varianta: Stacionární varianta pro suché jímky přichází v úvahu obvykle tam, kde jde o osazení již existující suché jímky. HM varianta: Ponorná přenosná varianta je určena převážně jako mobilní soustrojí pro příležitostné či přechodné čerpání z jímek, při pomocných a pohotovostních zásazích a pro použití na více místech. Čerpadlo je při provozu zavěšeno na laně nebo řetězu.   Provozní podmínky Maximální hustota čerpané kapaliny: 1 100 kg.m-3  Maximální teplota čerpané kapaliny: 40°C  Maximální teplota pracovního prostředí: 40°C  Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny: 6,5 – 7,5 pH  Maximální ponor v kapalině: 10 m  Původní elektrický kábel nesmí přijít do styku s vodami obsahujícími oleje a uhlovodíky.   Čerpadla nejsou určena do prostředí s nebezpečím výbuchu.   Konstrukce: Ponorná kalová čerpadla řady GFHU jsou odstředivá, jednostupňová, spirální, s uzavřeným jednolopatkovým oběžným kolem o velké průchodnosti. Elektromotor tvoří s čerpadlem jeden celek. Mezi hydraulickou částí a elektromotorem je vana s náplní oleje, která je utěsněná speciální dvojitou mechanickou ucpávkou. Trojfázový asynchronní elektromotor na střídavý proud je dokonale vodotěsný pro práci pod vodou. Vodotěsnost zajišťuje hermetické utesnenie přívodního kábelu ve zvlášť upravené vývodce. Ve vinutí motoru jsou zabudovány hlídače teploty, které při překročení dovolené teploty vinutí rozpínají ovládací okruh stykače a chrání motor před poškozením. Rotor je uložen ve valivých ložiskách, mazaných tukem. Ucpávka: proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor bezpečně chráněn hřídelovým tesneniem, které tvoří speciální dvojitá mechanická ucpávka s těsnícími kroužky z tvrdokovu. Mechanická ucpávka má stálý uzávěr a mazání z olejové vany. Materiál je volen se zřetelem na charakter čerpaného média, příznivou hmotnost a životnost soustrojí. Těleso statoru elektromotoru je z hliníko-křemíkové slitiny. Hřídel a důležité spojovací šrouby přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné oceli. Oběžné kolo je z otěruvzdorné oceli, odolávající ve značné míře korozi. Spirála čerpadla a stojan se sacím kolenem (varianta „SJ“) jsou z šedé litiny. Spouštění: K spínání a jištění elektromotoru čerpadla je nutné vhodné elektrické spínací a jistící zařízení. Proti nadproudu musí být čerpadlo jištěno zařízením s třídou spouštění 10,20. Dále je nutno jej jistit proti zkratu a do ovládacího obvodu musí být zapojena teplotní bimetalová čidla.

Další alternativy

Ponorná kalová čerpadla SIGMA PUMPY - Ponorná kalová čerpadla SIGMA PUMPY jsou ideální pro čerpání vody s vysokým obsahem nečistot a kalů. Tyto čerpadla jsou navržena pro použití v průmyslu, stavebnictví a zemědělství. Díky své vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou ponorná kalová čerpadla SIGMA PUMPY ideálním řešením pro odvodňování a čerpání vody ve vašem podnikání. Podobné produkty: SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V Varianta: SZ, SIGMA PUMPY Kalové čerpadlo SIGMA 100-GFHU-250-60-LU 400V Varianta: SJ