EASY PUMP RainTronic – sestava pro hospodaření s dešťovou vodou

23 630 

Katalogové číslo: ED1146 Kategorie:
Značka: EASY PUMP

Popis

Sada pro hospodaření s dešťovou vodou nové generace. Zcela nové řešení využívání dešťové vody se systémem rezervního dopouštění nádrže z veřejného vodovou v období sucha, kdy není dostatek dešťové vody. Jednoduché a velmi spolehlivé řešení s minimem nároků na prostor v místě instalace řídící a monitorovací jednotky. Oproti běžným systémům RWS je hlavní výhodou kombinace zcela tichého ponorného automatického čerpadla v nádrži na dešťovou vodu a řídícího systému pro dopouštění nádrže při nedostatku dešťové vody. Možnost odběru vody kdekoliv na trase od dešťové jímky k domu. Potrubí je zde jen výtlačné a oproti běžným systémům RWS s povrchovým čerpadlem odpadá sací potrubie. U výtlačného potrubie není nutné dodržovat spád, potrubie může být i menší dimenze, odpadá limit vzdálenosti jímky a domu. Díky možnosti podstatně rychlejšího dopouštění z městského vodovodu je systém vhodný i pro automatické závlahy. U stávajícího systému RWS je vždy provoz na městskou vodu výrazně limitován rychlostí nátoku. U systému RainTronic je rychlost dopouštění při vstupním tlaku 4 bary kolem 50 litrů za minutu. Je tak možné vždy plně využívat výkonu čerpadla bez ohledu na to, zda systém čerpá vodu dešťovou nebo vodu pitnou. Při dopouštění jímky z veřejného vodovodu lze velmi přesně nastavit úroveň spodní a horní hladiny a tím si určit, kolik pitné vody bude uživatel potřebovat pro vytvoření rezervy v období sucha. Tím lze maximálně šetřit pitnou vodou. Elektroventil, který je ovládán řídící jednotkou pracuje spolehlivě při tlaku až do 12 bar. Odpadá tedy nutnost instalace redukčního ventilu. Automatický a bezpečný provoz 1) Uzavření ventilu při výpadku napětí 2) Uzavření ventilu v případě náhlé netěsnosti v potrubie nebo poškození nádrže na dešťovou vodu. 3) Čerpadlo pracující v jímce je proti případnému chodu nasucho jištěno dvoustupňově (pomocí řídící jednotky a při selhání pomocí vlastní integrované ochrany) Snímač hladiny Snímač hladiny umožňuje velmi přesné nastavení úrovně pro spuštění dopouštění (zároveň aktivaci bezpečnostních časů doběhu čerpadla a doběhu elektroventilu) a úrovně pro ukončení dopouštění (deaktivace času doběhu čerpadla) Je tedy možné velmi přesně vyladit úrovně hladin s ohledem na tvar a objem nádrže s dešťovou vodou, rychlost dopouštění a také s ohledem na reálné využití, které se může značně lišit dle odběru vody (větší rezerva např. pro zavlažování, menší jen pro užitkovou vodu v domě) Plováková sací souprava Čerpadlo v jímce saje vždy cca 10cm pod úrovní hladiny, nikoliv od dna. Tím je výrazně omezena možnost nasávání nečistot a usazenin ze dna nádrže. Sací plováková souprava je navíc opatřena jemným nerezovým sítkem.

Další alternativy

Systémy pro využití dešťové vody EASY PUMP - Systémy pro využití dešťové vody EASY PUMP jsou ideálním řešením pro využití dešťové vody v domácnostech a zahradách. Tyto systémy umožňují sběr a následné využití dešťové vody pro splachování toalet, zavlažování zahrady nebo mytí auta. Díky jednoduchému a efektivnímu systému čerpání vody je používání těchto systémů velmi snadné a úsporné. Podobné produkty: ECORAIN ADVANCED, ECORAIN EVOLUTION